Værd at vide i Lemvig Kommune

Valg af tandlæge
I Lemvig Kommune tilbydes det gratis tandplejetilbud for børn og unge på kommunal klinik.
Ønsker man ikke at benytte kommunens tilbud er undersøgelser og tandbehandling inkl. tandregulering for egen regning.

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved ønske om tandlægeskift skal Tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Fritvalgsordningen
Fritvalgordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Lemvig Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Lemvig Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

Tilskuddet på 65% er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om tandplejetilbuddet i Lemvig kommune fås hos overtandlæge Marianne Blegvad på telefon 96 63 18 02.

Nødbehandling og vagtordning
Nødhjælp i klinikkernes åbningstid afhjælpes umiddelbart ved henvendelse til tandklinikken. I skolernes sommerferie holder tandplejen åbent for nødbehandling. Vagtordningen annonceres i Lokalavisen og på klinikkens telefonsvarer.

Hvis det bliver nødvendigt at søge privatpraktiserende tandlæge udenfor klinikkens åbningstid, vil udgiften til nødbehandling blive betalt af Lemvig kommune, såfremt man er tilmeldt kommunens tandplejetilbud.

Åbningstider
Centralklinikken er åben på alle skoledage:

Mandag fra kl. 8.00 til 16.00
Ugens øvrige dage fra kl. 8.00 til 15.00.

Oplysning om udvidet åbningstid fås ved henvendelse til Tandplejens kontor på tlf. 96 63 18 00.

Åbningstider

Centralklinikken er åben på alle skoledage:

Mandag fra kl. 8.00 til 16.00
Ugens øvrige dage fra kl. 8.00 til 15.00.

Oplysning om udvidet åbningstid fås ved henvendelse til Tandplejens kontor på tlf. 96 63 18 00.